Aktuality

Měsíc boje s rakovinou jater 

Publikováno: 8. 10. 2021

U příležitosti Měsíce boje s rakovinou jater, který připadá na říjen, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.

Nabídka zaměstnání: administrativní pracovník v IT 

Publikováno: 7. 10. 2021

Pro IT oddělení systémové administrace hledáme kolegy/kolegyně na pozici administrativní pracovník v IT, který má chuť nám pomoci s agendou související s provozem IT oddělení systémové administrace. Hlavní náplní práce bude vedení příslušných administrativních IT agend oddělení, evidence požadavků a aktivní spolupráce s ostatními odděleními.

Nabídka zaměstnání: projektový administrátor 

Publikováno: 7. 10. 2021

Pro oddělení rozvoje systémů hledáme kolegy/kolegyně na pozici projektového administrátora pro řízení projektů v oblasti rozvoje registrů resortu zdravotnictví.

Měsíc boje s rakovinou prsu 

Publikováno: 6. 10. 2021

U příležitosti Měsíce boje s rakovinou prsu, který připadá na říjen, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.

Ekonomické výsledky nemocnic 2019 

Publikováno: 5. 10. 2021

Publikace obsahuje výběr ekonomických ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat byl statistický výkaz E (MZ) 6-02 vyplňovaný poskytovateli zdravotních služeb podle závazných pokynů NZIS a zpracovávaný ÚZIS ČR. Pro možnost sledování vývoje byla zařazena i některá srovnatelná data předchozích let. Prezentovaná data vycházejí ze statistického výkazu E (MZ) 6-02, který je zaměřen na ekonomiku poskytovatelů zdravotních služeb. Výkaz vyplňují nemocnice bez ohledu na zřizovatele, formu hospodaření, typ a velikost. Údaje uvedené v této publikaci se týkají pouze nemocnic akutní péče, tj. fakultních nemocnic a nemocnic.

Lázeňská péče 2019 

Publikováno: 4. 10. 2021

Publikace Lázeňská péče 2018 patří do řady Zdravotnická statistika, kterou vydává ÚZIS ČR od roku 1962. K dispozici jsou publikace s daty od roku 1962. Zdrojem informací je výkaz o lázeňské péči, vyplňovaný lázeňskými zařízeními. Data jsou vztažena na dospělé, dorost a děti. Jsou členěna na tuzemce a cizince a podle způsobu úhrady. Publikace obsahuje počty přijatých pacientů a ošetřovacích dnů podle výše uvedených skupin a skupin diagnóz.

Pohlavní nemoci 2017 a 2018 

Publikováno: 2. 10. 2021

Publikace je pokračováním v dlouhodobém statistickém sledování pohlavních nemocí prováděném ÚZIS ČR od roku 1959. Jedná se o výběr nejdůležitějších přehledových tabulek charakterizujících výskyt hlášených případů vybraných pohlavních nemocí v ČR.Prezentované údaje jsou čerpány z dat Registru pohlavních nemocí (RPN), který je součástí informačního systému orgánů ochrany veřejného zdraví a je provozován jako webová aplikace s centrální databází.

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2020 

Publikováno: 1. 10. 2021

Publikace je výběrem nejdůležitějších přehledových tabulek charakterizujících výskyt hlášených případů TBC a jiných mykobakterióz v ČR. Prezentované údaje jsou čerpány z dat Registru tuberkulózy (RTBC), který je součástí informačního systému orgánů ochrany veřejného zdraví a je provozován jako webová aplikace s centrální databází. Nedílnou součástí RTBC se stala i databáze Informačního systému bacilární tuberkulózy (ISBT). V České republice podléhají hlášení do RTBC všechna zjištěná onemocnění tuberkulózou nebo jinou mykobakteriózou.

Český den boje proti rakovině 

Publikováno: 29. 9. 2021

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti 25. ročníku Českého dne proti rakovině, který je letos věnován zhoubným novotvarům prostaty, ledviny a močového měchýře, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik těchto diagnóz.

Lékaři se připravují na spuštění nového programu časného záchytu nádorů plic 

Publikováno: 22. 9. 2021

Rakovina plic je dlouhou dobu bez projevů a pacienti většinou přicházejí už ve stadiu, kdy se nádor nedá operovat. Řešením, jak situaci zlepšit je odhalit nádor včas. Před spuštěním je nový organizovaný program, který bude zahájen v lednu 2022. Již nyní se připravují na jeho spuštění odborníci z řad praktických a plicních lékařů a radiologů. Cílem programu časného záchytu rakoviny plic je aktivně vyhledávat rizikové pacienty, u kterých se provede screeningové vyšetření pomocí výpočetní tomografie (CT) s nízkou dávkou záření. Vyšetření není nijak náročné a už během několika minut dokáže odhalit nádor. Praktičtí lékaři budou oslovovat současné nebo bývalé kuřáky od 55 do 74 let. V České republice se předpokládá přibližně 500 000 osob, které jsou vhodnými kandidáty na zapojení do programu.

Světový den boje s lymfomy 

Publikováno: 15. 9. 2021

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti Světového dne boje s lymfomy, který připadá na 15. září, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik Hodgkinova a non-Hodgkinova lymfomu.

Mezinárodní měsíc boje s rakovinou štítné žlázy 

Publikováno: 13. 9. 2021

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti Mezinárodního měsíce boje s rakovinou štítné žlázy, který připadá na září, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.

Mezinárodní měsíc boje s rakovinou prostaty 

Publikováno: 8. 9. 2021

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti Mezinárodního měsíce boje s rakovinou prostaty, který připadá na září, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.

Nabídka zaměstnání: správce – tester aplikací 

Publikováno: 7. 9. 2021

Pro oddělení IT vývoje software hledáme kolegy/kolegyně na pozici správce – tester aplikací. Hlavní náplní práce bude údržba, řešení uživatelských požadavků, nastavování parametrů, testování aplikací a tvorba dokumentace vytvořených oddělením IT vývoje v ustáleném prostředí Národních zdravotních registrů, příležitostně exe aplikací, ve Visual Studiu. Součástí bude i analyzování požadavků, jejich následné otestování a tvorba dokumentace v českém jazyce.

Nabídka zaměstnání: programátor 

Publikováno: 7. 9. 2021

Pro oddělení IT vývoje software hledáme kolegy/kolegyně na pozici programátor v programovacím jazyku ASP.NET MVC, C# a MS SQL databázích. Hlavní náplní práce bude tvorba webových aplikací v ustáleném prostředí Národních zdravotních registrů, příležitostně exe aplikací, v aplikaci Visual Studio. Součástí práce bude i analyzování požadavků, jejich následné otestování a tvorba dokumentace v českém jazyce.

Světový den boje s leukémií 

Publikováno: 4. 9. 2021

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti Světového dne boje s leukémií, který připadá na 4. září, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.

Průběžné výsledky statistických šetření o platech a mzdách v resortu zdravotnictví za období 2020 až 1. čtvrtletí 2021 

Publikováno: 3. 9. 2021

Zpráva shrnuje průběžné výsledky statistických šetření ÚZIS ČR zaměřených na kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v různých segmentech lůžkové péče. Data za rok 2020 byla doplněna mimořádným sběrem shrnujícím trendy za první čtvrtletí roku 2021.

Měsíc boje s rakovinou dělohy 

Publikováno: 2. 9. 2021

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti Měsíce boje s rakovinou dělohy, který připadá na září, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2019 

Publikováno: 30. 8. 2021

Publikace „Hospitalizovaní v nemocnicích ČR“ patří do řady „Zdravotnická statistika“ a prezentuje data za hospitalizované pacienty v ČR na všech odděleních nemocnic, a to včetně nemocnic fakultních i nemocnic následné péče. Zdroj dat pro tuto publikaci představuje Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), který navazuje na informační systém Hospitalizace provozovaný od roku 1960. Vstupním formulářem je Hlášení hospitalizace. Vyplňování a zpracování hlášení se řídí metodikou Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2019 

Publikováno: 27. 8. 2021

Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou i data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě. V rámci statistických zjišťování MZ jsou sbírány informace od poskytovatelů zdravotních služeb o počtu pracovníků a jejich odměňování. Tento dokument představuje kvantitativní údaje o personálních kapacitách v českém zdravotnictví za rok 2019 a dále podává přehled o mzdách a platech za rok 2019.

Vzácná onemocnění mluví česky 

Publikováno: 10. 8. 2021

Mezinárodní konsorcium Orphanet spustilo českou mutaci francouzského webového portálu o vzácných onemocněních. Portál je určen jak specialistům na vzácná onemocnění jakožto důležitý zdroj odborných informací, tak pacientům, kteří hledají odborníka specializujícího se na vhodnou léčbu, nebo hledají pacientskou organizaci, kde mohou najít tolik potřebnou podporu. Česká verze portálu zvýší použitelnost Orphanetu v českém prostředí a usnadní život lékařům i pacientům se vzácnými onemocněními.

Linka 1221 – pomoc s očkováním, certifikáty a cestovními náležitostmi 

Publikováno: 21. 7. 2021

Ohledně problémů s certifikáty a s příjezdovými formuláři se obracejte na bezplatnou linku Ministerstva zdravotnictví ČR 1221. Ze zahraničí volejte na číslo +420 226 20 1221. Linka s 350 operátory je vám k dispozici denně včetně víkendů od 8 do 19 hodin.

Červenec – měsíc zhoubných novotvarů kosti, kloubu a chrupavky 

Publikováno: 1. 7. 2021

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik zhoubných novotvarů kosti, kloubu a chrupavky (C40–C41), kterým je každoročně věnován měsíc červenec.

COVID-19 byl vloni druhou nejčastější příčinou smrti 

Publikováno: 30. 6. 2021

V roce 2020 zemřelo 129 289 obyvatel Česka, uvedl Český statistický úřad na společné online tiskové konferenci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ve středu 30. června 2021. Ve srovnání s rokem 2019 byl počet zemřelých vyšší o bezmála 17 tisíc, což představovalo 15% meziroční nárůst, který nepochybně souvisí s epidemií COVID-19.

Příčiny úmrtí v roce 2020 – tisková konference 

Publikováno: 28. 6. 2021

Zveme vás na společnou online tiskovou konferenci Českého statistického úřadu a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR s názvem Příčiny úmrtí v roce 2020.

Nabídka zaměstnání: tester 

Publikováno: 10. 6. 2021

Jsi tester a máš zkušenosti v oboru testování? Nelekneš se automatizace ani PHP? Tak přesně tebe hledáme! Přidej se k nám, dostaneš příležitost pracovat na projektech, na které jinde nenarazíš.

Oprava validační kontroly Apgar skóre

Publikováno: 7. 6. 2021

Vážení uživatelé, rádi bychom Vás informovali, že byla opravena validační kontrola Apgar skóre. Nyní můžete poslat záznamy za rok 2020 do Národního registru reprodukčního zdraví, které nebyly průchozí přes tuto kontrolu. Děkujeme moc za spolupráci.

Světový den boje proti nádorům mozku 

Publikováno: 7. 6. 2021

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti Světového dne boje proti nádorům mozku, který již tradičně připadá na 8. června, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.

Aktuální informace k portálu ocko.uzis.cz a očkovacím certifikátům 

Publikováno: 4. 6. 2021

Uvádíme odpovědi na nejčastější otázky k aktuálnímu stavu Očkovacího portálu občana a vydávání certifikátů o očkování proti onemocnění COVID-19.

Evropský den melanomu 

Publikováno: 30. 5. 2021

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti Evropského dne melanomu, který již tradičně připadá na 30. května, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.

Narození a zemřelí do 1 roku 2019 

Publikováno: 21. 5. 2021

Zdrojem informací jsou data přebíraná z Českého statistického úřadu. Publikace obsahuje podrobné údaje o narozených (živě, mrtvě), zemřelých dětech a úmrtnosti dětí do 1 roku, které jsou tříděny podle vitality, porodní hmotnosti, pohlaví, kraje a okresu bydliště, věku a příčiny smrti. Od roku 1998 je publikace rozšířena o vývoj ukazatelů o narozených a zemřelých do 1 roku.

Potraty 2019 

Publikováno: 21. 5. 2021

Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního registru potratů. Údaje o potratech jsou tříděny podle místa trvalého bydliště ženy, rodinného stavu, věku ženy, stáří plodu v týdnech, druhu potratů (samovolné, miniinterrupce, jiná legální UPT, ostatní potraty a mimoděložní těhotenství), užívané antikoncepce.

NZIS Open 07/2021 

Publikováno: 19. 5. 2021

Vážení příznivci konferencí NZIS Open, děkujeme za Vaši dlouhodobou podporu, zájem a účast na našich akcích zaměřených na problematiku otevřených dat ve zdravotnictví. Od poslední konference uběhl více než rok a s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci jsme se rozhodli uspořádat další ročník NZIS Open, který se bude konat 8. července 2021 v Praze.

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2019 

Publikováno: 18. 5. 2021

V roce 2019 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 11 lůžkových zařízení, která měla vyčleněno 234 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 26 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 11 487 pacientů s průměrnou délkou léčby 13,3 dnů.

Světový den boje s rakovinou vaječníků 

Publikováno: 7. 5. 2021

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti Světového dne boje s rakovinou vaječníků, který již tradičně připadá na 8. května, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.

Novotvary 2018 

Publikováno: 26. 4. 2021

Česká republika patří mezi onkologicky více zatížené populace Evropy, u řady onkologických diagnóz dokonce obsazujeme přední místa evropských statistik (např. 2. místo u ZN ledviny, 3. místo u ZN slinivky břišní, 3. až 5. místo u ZN žlučníku a žlučových cest a 8. místo u ZN prostaty). Práce přináší rozbor hlavních trendů, které determinují současnou epidemiologickou situaci: setrvale rostoucí populační onkologická zátěž, nedostatečná včasná diagnostika řady nádorových onemocnění, regionální rozdíly v incidenci a mortalitě onemocnění.

Předávání údajů do Národního onkologického registru výhradně elektronickou formou 

Publikováno: 23. 4. 2021

Vážení uživatelé Národního onkologického registru, od 1. 1. 2019, kdy vstoupila v platnost nová metodika předávání údajů do Národního onkologického registru (NOR), bylo po přechodnou dobu během let 2019 a 2020 tolerováno předávání údajů též v listinné podobě. Dovolujeme si Vás upozornit, že předávání údajů poskytovateli zdravotních služeb (PZS) do NOR je plně v souladu s platnou legislativou1 možné již výhradně elektronickou formu a listinné hlášenky již nebudou nadále akceptovány.

Posunutí termínu pro odevzdání výkazů za rok 2020 pro poskytovatele nelůžkové péče na 30. 5. 2021

Publikováno: 22. 4. 2021

Vzhledem k technickým problémům a pozdější distribuci informačních dopisů na poskytovatele nelůžkové péče byl termín pro odevzdání výkazů pro poskytovatele nelůžkové péče posunut z 30. 4. 2021 na neděli 30.5.2021 včetně.

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2019 

Publikováno: 20. 4. 2021

V roce 2019 u 189 poskytovatelů lůžkové péče v ČR čerpalo zdravotní služby 127,6 tisíc cizinců, s celkovými náklady v hodnotě 1,085 mld. Kč. Z tohoto počtu 60,7 tisíc ošetřených cizinců (48 %) pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska (22 %), Ukrajiny (18 %), Ruska (7 %) a Německa (7 %). Největší objem plateb za ošetření byl cizinci hrazen prostřednictvím zahraničního zdravotního pojištění (37 %) a v hotovosti (33 %). Ke konci sledovaného období činily pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči o cizince po lhůtě splatnosti 48 mil. Kč (4,4 %).

Spuštění IS LPZ pod Jednotnou technologickou platformou eReg 

Publikováno: 5. 1. 2021

K 1. 11. 2020 byl registr IS LPZ převeden pod jednotnou technologickou platformu. V souvislosti s tím došlo ke 31. 12. 2020 k vypnutí starého IS LPZ.

Nová metodika sběru dat NOR – informace pro PZS oborů patologie a cytologie 

Publikováno: 30. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Pracoviště oborů patologie / cytologie nevyplňují žádné samostatné hlášení, ale pouze předávají do NOR kopii výsledku bioptického či cytologického nálezu.

Nová metodika sběru dat NOR – informace pro poskytovatele zdravotních služeb 

Publikováno: 11. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Rozsah předávaných informací byl výrazně redukován na nezbytně nutné údaje (viz vzorový formulář) a předávání údajů do NOR je postupně převáděno na výhradně elektronickou formu.

Archiv