Aktuality

Archiv

Rok: 2019 | 2017 | 2016


Veřejná zakázka – nepravidelná osobní přeprava

Publikováno: 5. 9. 2019

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na „Nepravidelnou osobní přepravu“.  Nabídky se podávají písemně, v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky, tj.: „Nepravidelná osobní přeprava“  NEOTVÍRAT