Aktuality

Archiv

Rok: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010


Seminář: Vzácné nemoci – terminologie, klasifikace, kódování (11.11.2015) 

Publikováno: 23. 11. 2015
 23. 11. 2015, 12:37

Děkujeme všem účastníkům semináře konaného dne 11. listopadu 2015 za jejich zájem o problematiku a dovolujeme si i se souhlasem přednášejících zveřejnit přednesené prezentace.

Zpráva z odborného setkání Národního systému hlášení nežádoucích událostí ze dne 30. 4. 2015 

Publikováno: 5. 5. 2015
 5. 5. 2015
Dne 30. 4. 2015 proběhlo v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně, odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Národním systému hlášení nežádoucích událostí (NSHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; MUDr. Miroslav Zvolský) a Odboru zdravotních služeb MZ ČR (Mgr. Kalvachová, Ing. Zemanová), kteří v současné době odborně a metodicky garantují činnost NSHNU.

Školení ve využívání NSHNU v jednotné technologické platformě (JTP, e-REG) 

Publikováno: 31. 3. 2015
 31. 3. 2015
Vážené kolegyně, kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na školení ve využívání NSHNU v jednotné technologické platformě (JTP, e-REG). Školení se uskuteční ve dvou termínech a na dvou místech: dne 17. 4. 2015 v Brně a 20. 4. 2015 v Praze.