Aktuality

Archiv

Rok: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010


Zpráva z workshopu WHO 29. 11. 2016 

Publikováno: 6. 12. 2016
 29. 11. 2016, 10:04
 Praha

Dne 29. listopadu 2016 se na Ministerstvu zdravotnictví konal workshop, věnovaný spolupráci mezi Českou republikou a Světovou zdravotnickou organizací. Vzácným hostem byla Dr. Claudia Stein, ředitelka Divize informací, výzkumu a inovací WHO. Přinášíme vám stručnou zprávu, podrobný report, prezentace a také krátké video, ve kterém jsme se zeptali, jak je na tom Česká republika ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy a jak probíhá spolupráce mezi WHO a Českou republikou. Workshop se konal pod názvem Health Information and Public Health: Cooperation between the Czech Republic and the World Health Organization.

Konference DRG Restart 2016 

Publikováno: 17. 11. 2016
 9. 11. 2016  —  10. 11. 2016
 Praha

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2016 se v Kongresovém centru Praha konal již třetí ročník konference věnované revitalizaci českého systému úhrad akutní lůžkové péče - Konference DRG Restart 2016. Přinášíme prezentace, fotografie, zprávu o projektu a krátké video, ve kterém jsme se ptali na zkušenosti a plány s projektem DRG Restart.

Zpráva z odborného semináře Klinické klasifikace a jejich použití v českém zdravotnictví - 8. 11. 2016 

Publikováno: 16. 11. 2016
 8. 11. 2016
 Praha

Dne 8. listopadu 2016 v odpoledních hodinách uspořádal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, pod záštitou Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice v prostorách Emauzského kláštera první z řady odborných seminářů s tématem klinických a terminologických systémů používaných v českém zdravotnictví. Pozvání týmu Oddělení klinických klasifikací DRG Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR přijala více, než stovka lékařů, klinických expertů, studentů, zástupců akademického prostředí, plátců péče a státních institucí. Dovolujeme si vám předložit brožuru s programem a abstrakty přednášek, prezentace, které zazněly během semináře, fotografie a také krátké video, ve kterém nám odpověděli někteří z přednášejících, jak z řad klinických expertů, tak odborníků na zdravotnictví a zdravotnickou statistiku.

Pozvánka na Odborný seminář Klinické klasifikace a jejich použití v českém zdravotnictví I. - 8. 11. 2016 

Publikováno: 13. 10. 2016
 13. 10. 2016, 8:54
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pořádá dne 8. 11. 2016 od 13:00 odborný seminář s tématem klinických a terminologických systémů používaných v českém zdravotnictví.

Seminář k prezentaci Výběrového šetření o zdraví 2014 - 26.10. 2016 

Publikováno: 4. 10. 2016
 4. 10. 2016, 12:04
V rámci pravidelných seminářů Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví vás Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR zvou na Seminář k prezentaci šetření EHIS a EHES 2014.

Prezentace ze Setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb k tématu SHNU ze dne 14. 9. 2016  

Publikováno: 16. 9. 2016
 16. 9. 2016, 14:38
Dne 14. 9. 2016 proběhlo na půdě Vysoké školy polytechnické v Jihlavě (VŠPJ) odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) a zástupců ÚZIS ČR.

Zpráva z celostátního setkání Národního systému hlášení nežádoucích událostí ze dne 15. 12. 2015 

Publikováno: 5. 9. 2016
 5. 9. 2016, 12:06
Dne 15. 12. 2015 proběhlo na půdě Vysoké školy polytechnické v Jihlavě (VŠPJ) odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; RNDr. J. Mužík, Ph.D.; MUDr. M. Zvolský; Mgr. P. Krejčiříková, BBA).

Zpráva z celostátního setkání k Systému hlášení nežádoucích událostí ze dne 22. 4. 2016 

Publikováno: 25. 4. 2016
 22. 4. 2016

Dne 22. 4. 2016 proběhlo na půdě Emauzského opatství v Praze, odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; Mgr. P. Búřilová, BBA; Ing. V. Štrombachová; RNDr. J. Mužík, Ph.D.; MUDr. M. Zvolský; J. Tráva). Dále se setkání zúčastnil významný host Mgr. Alice Strnadová, MBA, hlavní sestra Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZ ČR) a ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR.

Pozvánka na odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb k tématu "Národní systém hlášení nežádoucích událostí" dne 22.4. 2016 

Publikováno: 31. 3. 2016
 31. 3. 2016, 10:01

Dovolujeme si Vás, jménem ředitele ÚZIS ČR doc. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., srdečně pozvat k odbornému setkání zaměřenému na problematiku evidence a hodnocení nežádoucích událostí (podrobně viz pozvánka v příloze).

Ukazatele populačního zdraví: nový informační systém pro kraje a města ČR (30.3.2016) 

Publikováno: 7. 4. 2016
 30. 3. 2016

Dne 30. března se v Benediktinském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v pražských Emauzích sešli lékaři, zástupci krajů a měst, ekonomové a analytici, aby na prvním z řady odborných seminářů diskutovali problematiku zdravotnických informací, které pro svoji práci potřebují.