Aktuality

Archiv

Rok: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010


Konference DRG Restart 2018 

Publikováno: 6. 12. 2018
 21. 11. 2018  —  22. 11. 2018
 Praha

Ve dnech 21. a 22. listopadu 2018 se v Kongresovém centru v Praze konala v pořadí již pátá konference DRG Restart.

Konference PREVON 2018 

Publikováno: 11. 12. 2018
 13. 11. 2018  —  14. 11. 2018
 Praha

Ve dnech 13. a 14. listopadu 2018 se v TOP HOTELU Praha konal 2. ročník konference PREVON 2018. Konferenci organizovalo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění. Konference představila aktuální pokroky v oblasti časné diagnostiky vážných onemocnění. K dispozici jsou materiály z konference včetně prezentací, videoreportáž a rozhovory s přednášejícími.

Sympozium Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni 

Publikováno: 16. 11. 2018
 10. 11. 2018
 Brno

Dne 10. listopadu 2018 se v Brně konal III. ročník Sympozia dekubitů s podtitulem „Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni – Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty“. Sympózia se zúčastnili také zahraniční hosté. Poslechněte si rozhovor s panem profesorem Nickem Santamaria z Austrálie.

Konference KlasifiKon 2018 

Publikováno: 21. 11. 2018
 6. 11. 2018  —  7. 11. 2018
 Praha

Ve dnech 6. a 7. listopadu 2018 se v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce konala konference KlasifiKon 2018 – Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech. Konferenci organizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. K dispozici jsou materiály z konference včetně reportáže, prezentací a rozhovorů s přednášejícími.

Odborné setkání Nová organizace a metodika sběru dat Národního onkologického registru 

Publikováno: 2. 11. 2018
 31. 10. 2018

Dne 31. 10. 2018 se v Emauzích konalo odborné setkání k problematice sběru dat Národního onkologického registru (NOR) se zaměřením na změny, které ve sběru dat NOR nastanou od 1. ledna 2019. Zástupci ÚZIS ČR informovali o nové organizaci a metodice sběru dat do Národního onkologického registru a diskutovali problematiku se zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří garantují, koordinují a zajišťují předávání údajů do Národního onkologického registru. Zveřejňujeme prezentace ze semináře a rozhovor s ředitelem ÚZIS ČR.

Seminář o plánované implementaci systému CZ-DRG v letech 2019–2020 

Publikováno: 8. 10. 2018
 18. 9. 2018
 Praha

Dne 18. září 2018 se v Emauzích konal seminář, na kterém tým projektu DRG Restart informoval o plánované implementaci systému CZ-DRG v letech 2019–2020, tak jak ji navrhlo vedení Ministerstva zdravotnictví ČR. Zveřejňujeme materiály ze semináře, především prezentace a audiovizuální záznamy všech přednášek.

Workshop Příprava klinických doporučených postupů akceptovaných na národní úrovni 

Publikováno: 22. 10. 2018
 7. 9. 2018
 Praha

Dne 7. 9. 2018 proběhlo v prostorách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 1. česko-slovenské pracovní setkání na téma příprava Klinických doporučených postupů akceptovaných na národní úrovni.

Jana Zvárová Memorial Conference, Praha, Lékařský dům, 4. 5. 2018 

Publikováno: 16. 4. 2018
 4. 5. 2018
 Praha

EuroMISE Mentor Association pořádá dne 4. května 2018 Jana Zvárová Memorial Conference, která mapuje oblasti, kterým se profesně věnovala prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.

Celostátní odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb k tématu Systém hlášení nežádoucích událostí 

Publikováno: 24. 4. 2018
 19. 4. 2018
 Praha

Dne 19. 4. 2018 proběhlo v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích v Praze odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb (PZS) a zástupců Agentur domácí zdravotní péče (ADP) zapojených v Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

74. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství 

Publikováno: 21. 4. 2018
 19. 4. 2018
 Praha

Dne 19. dubna 2018 proběhl 74. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství (CHPPL) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) ve spolupráci Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP a České lékařské komory.

Semináře Národní registr zdravotnických pracovníků z pohledu lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb 

Publikováno: 16. 4. 2018
 10. 4. 2018  —  12. 4. 2018
 Praha, Brno

Ve dnech 10. a 12.4. 2018 se uskutečnily v Praze a Brně semináře pro lůžkové poskytovatele zdravotních služeb věnované Národnímu registru zdravotnických pracovníků. Zveřejňujeme prezentace a krátkou zprávu.

Seminář Zdravotnické informační systémy ÚZIS ČR pro orgány ochrany veřejného zdraví 

Publikováno: 12. 2. 2018
 6. 2. 2018
 Praha

Dne 6. února 2018 se v budově Ministerstva zdravotnictví ČR konal seminář věnovaný zdravotnickým informačním systémům pro orgány ochrany veřejného zdraví. Jedním z hlavních cílů tohoto setkání bylo představení Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), který nahradil zastaralý systém hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí - EPIDAT.