Aktuality

Archiv

Rok: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010


Konference NZIS Open 2019 

Publikováno: 18. 12. 2019
 13. 12. 2019
 Praha

Vysoce aktuálním tématem otevřených (nejen zdravotnických) dat se zabývala konference, kterou Ústav zdravotnických informací ČR (ÚZIS) uspořádal 13. prosince 2019 v Emauzském opatství v Praze. Cílem bylo založení nové tradice v podobě každoročně pořádané akce, která svede na jedno místo odborníky velmi úzce se profilující právě do zmíněné oblasti otevřených dat v medicíně.

Konference DRG Restart 2019 

Publikováno: 2. 12. 2019
 13. 11. 2019  —  14. 11. 2019
 Praha

Konference DRG Restart 2019 se uskutečnila ve dnech 13.–14. listopadu 2019 v prostorách Kongresového centra Praha.

IV. ročník sympozia Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni 

Publikováno: 12. 11. 2019
 8. 11. 2019
 Brno

Dne 8. 11. 2019 proběhl IV. ročník Sympozia dekubitů s podtitulem „Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni - Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty“ (Brno, hotel Voroněž). Akce se zúčastnilo celkem 232 pasivních i aktivních účastníků včetně významných zahraničních hostů.

Konference PREVON 2019 

Publikováno: 9. 7. 2019
 22. 10. 2019  —  23. 10. 2019
 Praha, TOP HOTEL Praha

Ve dnech 22. až 23. října 2019 se konal již třetí ročník konference PREVON 2019, která byla letos zaměřena na aktuální stav a inovace screeningových programů u novorozených dětí a na časný záchyt vybraných onemocnění v ordinaci praktického lékaře. Nově byly představeny možnosti časného záchytu karcinomu plic.

Konference KlasifiKon 2019 

Publikováno: 15. 11. 2019
 22. 10. 2019  —  23. 10. 2019
 Praha

Ve dnech 22.–23. října 2019 pořádal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) pod záštitou ministra zdravotnictví ČR, ministryně práce a sociálních věcí ČR, předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením, rektora Univerzity Karlovy v Praze, rektora Českého vysokého učení technického v Praze, předsedy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v prostorách Kongresového centra Nemocnice Na Homolce konferenci KlasifiKon 2019.

Pozvánka na Kurz Kódování zdravotních služeb – referenční kódování v systému CZ-DRG 

Publikováno: 22. 1. 2019
 22. 1. 2019, 17:05

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-95Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR si Vás ve spolupráci s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví dovoluje informovat o pokračující realizaci Kurzu Kódování zdravotních služeb – referenční kódování v systému CZ-DRG.

Vzpomínka na konferenci PREVON 2018 - zveřejněn webcast z konference 

Publikováno: 19. 2. 2019

Na webu konference jsme zveřejnili audiovizuální záznamy všech 45 přednášek konference PREVON, kterou organizovalo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

KlasifiKon 2018 - videozáznamy přednášek 

Publikováno: 22. 2. 2019

Záznamy přednášek (webcast) z konference KlasifiKon 2018 – Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech, která se konala ve dnech 6.–7. 11. 2018. Protože hlavním tématem konference byla 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí a další novinky v oblasti klinických klasifikací a terminologií, rozhodli jsme se všechny přednášky natočit a umožnit je shlédnout i těm odborníkům, kteří se konference nemohli zúčastnit.