Konference DRG Restart 2016

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2016 se v Kongresovém centru Praha konal již třetí ročník konference věnované revitalizaci českého systému úhrad akutní lůžkové péče - Konference DRG Restart 2016. Přinášíme prezentace, fotografie, zprávu o projektu a krátké video, ve kterém jsme se ptali na zkušenosti a plány s projektem DRG Restart.

 9. 11. 2016  —  10. 11. 2016
 Praha

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2016 se v Kongresovém centru Praha konal již třetí ročník konference věnované restartu českého DRG. Konference se konala pod záštitou MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, ministra zdravotnictví České republiky, prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky a Ing. Zdeňka Kabátka, ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. 

Přinášíme prezentace a krátké video, ve kterém jsme se ptali na zkušenosti, pokroky a plány s projektem DRG restart. Na naše otázky odpověděli:

  • Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 
  • Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., Ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně, předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR
  • Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Přednosta Chirurgické kliniky LF MU FN Brno Bohunice
  • MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU, Ředitel Sekcie Centra pre klasifikačný systém Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Bratislavě 

Prezentece z konference

(odkazy vedou na web DRG restart)

Zahájení konference, úvodní blok

Přehled dosažených výsledků DRG Restart I

Přehled dosažených výsledků DRG Restart II

Blok zdravotních pojišťoven a zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR

Vybrané metodické aspekty vývoje systému CZ-DRG I

Vybrané metodické aspekty vývoje systému CZ-DRG II

 

Více fotografií najdete na webu DRG restart

 

17. 11. 2016