Konference DRG Restart 2017

Ve dnech 29. a 30. listopadu 2017 se v Hotelu International v Praze konala přelomová, v pořadí již čtvrtá, konference DRG Restart 2017. Konference se konala pod záštitou JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, ministra zdravotnictví ČR a doc. MUDr. Petera Koliby, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR. Celonárodní odbornou konferenci připravil Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, vedení Ministerstva zdravotnictví ČR a tým projektu DRG Restart. Konference představila pilotní výsledky nákladového oceňování hospitalizačních případů vzešlé ze sběru dat referenčních nemocnic za rok 2016, včetně prvotní extrapolace těchto dat na celý segment akutní lůžkové péče. Veškeré prezentované číselné výstupy je třeba vnímat pouze jako pilotní odhady, které budou dále procházet recenzí, validacemi a dalším kalibračním sběrem dat za rok 2017.

 29. 11. 2017  —  30. 11. 2017
 Praha

Ve dnech 29. a 30. listopadu 2017 se v Hotelu International v Praze konala přelomová, v pořadí již čtvrtá, konference DRG Restart 2017. Konference se konala pod záštitou JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, ministra zdravotnictví ČR a doc. MUDr. Petera Koliby, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR. Celonárodní odbornou konferenci připravil Ústav zdravotnických informací, vedení Ministerstva zdravotnictví ČR a tým projektu DRG Restart.

Na konferenci se sešly na čtyři stovky zástupců poskytovatelů zdravotnické péče,  zástupců plátců péče, odborníků a politiků, kteří měli možnost seznámit se nejen s aktuálním průběhem, ale i s prvními výsledky projektu DRG Restart a dalším postupem.

Ještě, než byla zahájena samotná konference, sešli se ve středu dopoledne v sále v rámci projektu OPZ pozvaní zástupci referenčních nemocnic na předkonferenčním semináři, jehož hlavním cílem bylo poskytnout zpětnou vazbu referenčním nemocnicím z prvního sběru nákladových dat a simulace dopadu zavedení systému CZ-DRG do casemixu referenční nemocnice.   

Odborníci zastupující nejen projekt DRG Restart, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR a MZ ČR, ale především také zástupci referenčních nemocnic, zástupci širokého spektra odborných lékařských společností a Parlamentu České republiky, přednesli příspěvky, z nichž většinu lze zahrnout do následujících tematických oblastí:

 • Legislativní aspekty implementace CZ-DRG
 • Struktura a hlavní principy CZ-DRG
 • Náklady na akutní lůžkovou péči
 • Kodérský manuál
 • Ukázky kódování diagnóz

Konference představila pilotní výsledky nákladového oceňování hospitalizačních případů vzešlé ze sběru dat referenčních nemocnic za rok 2016, včetně prvotní extrapolace těchto dat na celý segment akutní lůžkové péče. Veškeré prezentované číselné výstupy je třeba vnímat pouze jako pilotní odhady, které budou dále procházet recenzí, validacemi a dalším kalibračním sběrem dat za rok 2017.

 

Přinášíme prezentace, které během konference zazněly, a videoreportáž s rozhovory. Ptali jsme se na současný stav projektu, další plány a přínos projektu DRG Restart z pohledu ÚZIS, MZ ČR, Senátu a také ředitelů nemocnic a zástupců odborných společností. Na naše otázky odpověděli: 

 • doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (v čase 00:45, 8:16)
 • MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, náměstek pro zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnicí ČR (v čase 1:42)
 • Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně a místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky (v čase 3:45)
 • RNDr. Tomáš Pavlík, PhD., vedoucí analytického týmu DRG Restart, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (v čase 6:12)
 • doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí a místopředseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP (v čase: 6:49)

   

 

Předkládáme prezentace, které zazněly na konferenci  

(kliknutím na název přednášky si můžete zobrazit a stáhnout prezentaci ve formátu pdf)

Některé prezentace obsahují vybrané pilotní výsledky nákladového oceňování hospitalizačních případů vzešlé ze sběru dat referenčních nemocnic za rok 2016, včetně prvotní extrapolace těchto dat na celý segment akutní lůžkové péče. Veškeré číselné výstupy je třeba vnímat pouze jako pilotní odhady, které budou dále procházet recenzemi, validacemi a dalším kalibračním sběrem dat za rok 2017.

Středa 29. 11. 2017 – 1. den konference

Zahájení konference

Klasifikační systém CZ-DRG verze 1.0

Zástupci odborných společností: Příklady z nových DRG bází a skupin systému CZ-DRG, první výstupy ocenění hospitalizačních případů:

Nákladové oceňování případů z dat referenčních nemocnic

Čtvrtek 30. 11. 2017 – 2. den konference

Kodérský manuál pro systém CZ-DRG

Klasifikační systém CZ-DRG verze 1.0 – pokračování

Nákladové oceňování případů z dat referenčních nemocnic – pokračování

Vývoj nové klasifikace hospitalizačních procedur

6. 12. 2017