Konference DRG Restart 2019

Konference DRG Restart 2019 se uskutečnila ve dnech 13.–14. listopadu 2019 v prostorách Kongresového centra Praha.

 13. 11. 2019  —  14. 11. 2019
 Praha

V rámci konference byl prezentován aktuální stav projektu DRG Restart a samozřejmě také aktuální vývoj systému CZ-DRG a jeho blížící se implementace. Konferenci předcházel metodický seminář pro zástupce referenčních nemocnic.

Záštitu nad konferencí převzali:

  • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví ČR
  • prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  • MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. , předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR
  • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda ČLS JEP
  • MUDr. Eduard Sohlich, MBA, předseda Asociace českých a moravských nemocnic

Další informace, fotografie a prezentace naleznete na webových stránkách konference a projektu DRG Restart. Videozáznamy přednášek jsou k dispozici v příslušné sekci webu ÚZIS.

2. 12. 2019