Údaje v Národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 01/09/19
Dostupnost substituční léčby v České republice se zvyšuje. Postupně jsou otevírána nová specializovaná zařízení a od roku 2006 je substituce dostupná také ve vězeňských zařízeních. Také počet pacientů substitučních programů postupně narůstá. Aktuální informace Údaje v Registru substituční léčby - rok 2008" přináší informace nejen o počtu pacientů v členění podle věku, regionu, substituční látky a vybraných ukazatelích zdravotního stavu. Přináší také údaje o zařízeních poskytujících substituční léčbu, o novinkách v oblasti substituce a informace o připravovaných změnách.

Souhrnný report