Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 03/09/19
Koncem roku 2008 bylo v České republice 14 479 lůžek následné ošetřovatelské péče, z toho 6 756 v nemocnicích, 7 194 v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, 366 v hospicích a 163 v ostatních odborných léčebných ústavech. V relaci na tisíc obyvatel starších 65 let připadá necelých 9,6 lůžek následné ošetřovatelské péče. Regionální distribuce lůžek ústavní péče je krajně nerovnoměrná.

Souhrnný report