Lázeňská péče v roce 2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 07/09/19
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské péči v ČR za rok 2008. Lázeňskou léčbu podstoupilo 373 328 dospělých pacientů, 2 069 pacientů v dorostovém věku a 8 017 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 113 041 občanů ČR a 154 015 cizinců.

Souhrnný report