Střední délka života prožitá ve zdraví v České republice v roce 2006

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 12/09/19
Tato aktuální informace předkládá údaje o střední délce života prožité ve zdraví vyjádřené počtem roků prožitých bez omezení v běžných činnostech v České republice v roce 2006. Pomocí metody dekompozice je nejprve kvantifikován vliv věkově specifické úmrtnosti na rozdíl ve střední délce života při narození mezi ženami a muži a dále vliv věkově specifické úmrtnosti a zdraví na rozdíl ve střední délce života prožité ve zdraví mezi oběma pohlavími.

Souhrnný report