Výkony rehabilitace a fyzikální medicíny 2005-2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 16/09
Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů, léčených indikací, počtů pacientů a vybraných kategorií zdravotnických pracovníků oboru rehabilitace a fyzikální medicína za roky 2005-2008 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

Souhrnný report