Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 14/09
Průměrný měsíční plat zaměstnanců ve zdravotnictví celkem v ČR odměňovaných podle platných předpisů o platu, (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec a město, ostatní centrální orgány) v roce 2008 činil 24 867 Kč, u lékařů a zubních lékařů 45 781 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 24 221 Kč. Proti roku 2007 vzrostl celkový průměrný plat o 5,8 %. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců odměňovaných podle platných předpisů o mzdě (v privátních organizacích a ve všech lázeňských organizacích bez ohledu na zřizovatele) dosáhla ve zdravotnictví celkem v ČR výše 21 386 Kč, u lékařů a zubních lékařů 43 767 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 20 504 Kč. Proti roku 2007 vzrostla průměrná měsíční mzda o 9,0 %.

Souhrnný report