Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 17/09

Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření klesl oproti předchozímu roku o 3 % (tj. na 2 550 180 vyšetření), ale nárůst byl zaznamenán u počtu prvních ošetření (o necelé 1 %). Celkově bylo v roce 2008 ošetřeno 466 352 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci a o počtech vyšetření na HIV, HAV, HBsAg a HCV provedených na ambulantních odděleních a pracovištích psychiatrie a sexuologie.Souhrnný report