Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 24/09
V krajích České republiky připadalo v roce 2008 průměrně 3,19 klinických logopedů na sto tisíc obyvatel. Počet ošetření se mezi roky 2007 a 2008 zvýšil. Nejčastějšími poruchami u osob ve věku 0-19 let jsou poruchy mluvních funkcí. U osob starších 20ti let jsou nejčastější poruchy řeči provázející onemocnění.

Souhrnný report