Nově hlášené nemoci z povolání v letech 2006-2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 21/09
Aktuální informace podává přehled o počtu nově hlášených profesionálních onemocnění na území České republiky. Data pocházejí z Národního registru nemocí z povolání (NRNP), jehož je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR správcem. Zpracovatelem hlášení do registru je Státní zdravotní ústav v Praze. Počet nově hlášených profesionálních onemocnění se od roku 2006 zvýšil o 15 % na 1 403 případů hlášených v roce 2008, z toho se 1 327 případů týkalo nemocí z povolání a 76 případů ohrožení nemocí z povolání.

Souhrnný report