Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 23/09

V krajích ČR připadalo v roce 2008 průměrně 11,13 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se snížil na 36,8 %. Nezměněn zůstal trend rostoucího podílu alergiků v dětské a dorostové populaci (14,13 %).Souhrnný report