Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Charakteristika souboru respondentů)

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 25/09
Aktuální informace popisuje strukturu souboru respondentů s ohledem na základní sociodemografické charakteristiky, jako jsou pohlaví, věk, vzdělání, rodinný stav, ekonomická aktivita, občanství a země narození, region a velikostní skupina obce, typ domácnosti, její velikost a příjem. U vybraných charakteristik srovnává strukturu respondentů se strukturou celé populace (dle dat Českého statistického úřadu) a upřesňuje metodu výpočtu vah, sloužících k očištění odchylek složení souboru respondentů a celé populace.

Souhrnný report