Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 31/09
Podle dat z Registru TBC se v roce 2008 vyskytlo v ČR 879 případů onemocnění tuberkulózou (tj. 8,4 případu na 100 tis. obyvatel), 567 u mužů a 312 u žen. U cizinců v ČR bylo hlášeno 186 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí resp. TBC plic. Nejvíce onemocnění TBC (absolutně i relativně) bylo v nejvyšších věkových kategoriích. V témže roce zemřelo na tuberkulózu 57 lidí. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem této nemoci, a to ve všech krajích ČR.

Souhrnný report