Tuberkulóza v Evropě v roce 2007 na základě výsledků Tuberculosis surveillance in Europe - EuroTB

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 32/09
V 51 zemích Evropského regionu WHO a Lichtenštejnska bylo v roce 2007 registrováno 477 tis. případů TBC a tvořily 5 % všech TBC onemocnění hlášených do WHO. Data ze zprávy Tuberculosis surveillance in Europe popisují velmi rozdílnou epidemiologickou situaci TBC v zemích Evropského regionu WHO a zároveň poskytují detailní přehled o rozšíření tuberkulózy v jednotlivých státech. Publikace obsahuje tabulky a grafy vývoje tohoto onemocnění v posledních letech. Roční zpráva věnuje pozornost také monitoringu TBC onemocnění mezi cizinci a mezi HIV pozitivními. Snaží se podchytit výsledky léčby a stav rezistentnosti vůči antituberkulotikům.

Souhrnný report