Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 - Obor klinická biochemie

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 33/09
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení (ZZ) v oboru klinické biochemie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Celkem bylo zpracováno 328 z 345 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické biochemie zajišťovalo 252,45 lékařů a 3 634,10 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické biochemie bylo provedeno 176 190 579 výkonů a dispenzarizováno 27 310 pacientů.

Souhrnný report