Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 - Obor klinická hematologie

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 34/09
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru klinické hematologie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají ÚZIS ČR oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Návratnost výkazů klinické hematologie byla téměř 95 % a celkem tak bylo zpracováno 184 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické hematologie zajišťovalo 190,36 lékařů a 1 225,53 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické hematologie bylo provedeno 22 724 456 výkonů.

Souhrnný report