Potraty podle věku ženy v roce 2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 37/09
V roce 2008 bylo v České republice hlášeno 41 446 potratů, to znamená, že na tisíc žen fertilního věku (15-49 let) připadlo celkem 16,35 potratů. Z toho bylo 10,16 umělých přerušení těhotenství (UPT) a 5,63 samovolných potratů připadajících na 1 000 žen v plodném věku. Zbytek tvořila mimoděložní těhotenství a ostatní potraty.

Souhrnný report