Celkové výdaje na zdravotnictví 2004-2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 41/09
Tato Aktuální Informace přináší aktualizovaný přehled celkových výdajů na zdravotnictví v ČR za období 2004-2008. Podle předběžných odhadů celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2008 dosáhly cca 259 mld. Kč.

Souhrnný report