Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.)

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 45/09
Aktuální informace sleduje výskyt úrazů při nehodách dopravních, pracovních, školních, ale i v domácnosti. Nějaký úraz utrpělo v posledních 12 měsících celkem 10,5 % dotázaných, více než 7 % respondentů muselo být z důvodu úrazu ošetřeno lékařem. Pracovní úraz byl zaznamenán u 3 % dotázaných pracujících. Zaměstnání však ovlivňuje zdravotní stav respondentů i jinak. Celkem pětina osob, které pracují nebo někdy pracovaly trpěla v posledních 12 měsících nemocí, která byla způsobena nebo zhoršena jejich zaměstnáním. Nejčastěji se jednalo o pracovníky v dělnických profesích. Čtvrtina respondentů musela v posledních 12 měsících přerušit z důvodu nemoci své pracovní aktivity.

Souhrnný report