Činnost radiační a klinické onkologie v České republice v roce 2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 46/09
Tato Aktuální informace přináší údaje o počtech ošetření-vyšetření včetně dispenzárních návštěv, o počtech pacientů léčených pro nádorová onemocnění včetně druhu jejich terapie a pro nenádorová onemocnění léčených v rámci oboru radiační onkologie a o počtech a využití přístrojů pro radioterapii. Celkový počet návštěv stoupl o 5 % a počet vyšetřených nebo léčených pacientů s nádorovým onemocněním (zhoubným i nezhoubným) o 16 % oproti roku 2007. Nejvíce pacientů je léčeno v Hl. m. Praze a Jihomoravském kraji, což je dáno rozmístěním specializované onkologické péče.

Souhrnný report