Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 51/09
Tato Aktuální informace přináší krátký přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2008 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2004-2008. Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v roce 2008 dosáhly cca 194 miliard Kč.

Souhrnný report