Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Smyslové a pohybové funkce)

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 52/09
Aktuální informace analyzuje výskyt omezení v oblasti smyslových a pohybových funkcí respondentů. Zatímco se zrakem má problémy zhruba 10 % osob, potíže se sluchem jsou méně časté. V oblasti pohybové bylo v chůzi omezeno zhruba 8 % mužů a 16 % žen, ženy tedy byly omezeny častěji ve srovnání s muži. Podobně je tomu i v případě schopnosti sehnout se a vstát, kde problémy zaznamenáváme u desetiny mužů a pětiny žen. Potíže s kousáním bez umělého chrupu má 12 % dotázaných, jemnou motoriku zvládají respondenti relativně bez obtíží. Nejčastěji se všechny sledované potíže projevovaly v nejvyšší věkové kategorii u osob ve věku 75 let a starších.

Souhrnný report