Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 54/09
V České republice bylo k 31. 12. 2008 evidováno 91 hemodialyzačních středisek s celkem 1 048 dialyzačními lůžky. Jejich činnost zajišťovalo 199 lékařů. Počet provedených výkonů vzrostl proti předchozímu roku o 6 % na 719 tisíc, z čehož 73 % tvořily hemodialýzy a 26 % hemodiafiltrace. V hemodialyzačních střediscích se v daném roce léčilo přes 9 900 pacientů.

Souhrnný report