Vrozené vady u narozených v roce 2007

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 58/09
V roce 2007 se v České republice narodilo 4 562 dětí s vrozenou vadou, což představuje 398 narozených s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než u dívek a u dětí matek ve vyšších věkových skupinách. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak také vady pohlavních orgánů.

Souhrnný report