Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 59/09
Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2008 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz MKN-10), pohlaví a krajů. Počet ukončených případů pracovní neschopnosti proti předchozímu roku klesl o 9,3 %. Počet případů na 100 tisíc pojištěnců se také snížil o 8,8 %. Prodloužila se však průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti, a to o 3,8 dne na 38,4 dnů. Data jsou převzata od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Souhrnný report