Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Ambulantní péče)

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 64/09
Tato Aktuální informace se věnuje analýze využívání ambulantní péče z Evropského výběrového šetření o zdravotním stavu v ČR 2008. Sledujeme návštěvy v ambulancích zubních lékařů, praktických lékařů, lékařů specialistů, zdravotnických pracovníků nelékařů a poskytovatelů alternativní medicíny. Z hlediska pohlaví byly zjištěny statisticky významné rozdíly téměř u všech sledovaných ukazatelů, ženy navštěvují ambulance lékařů častěji než muži. Z hlediska rozdílů věkových kategorií byly u různých druhů ambulantní péče zaznamenány různé trendy, které jsou detailně popsány v jednotlivých kapitolách této aktuální informace.

Souhrnný report