Úrazy v roce 2006

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 02/08/19
Počet úrazů ošetřených v rámci chirurgických ambulancí v roce 2006 meziročně mírně vzrostl a dosáhl 1856 tis., nejčastější byla ošetření pro úrazy sportovní, pracovní a školní. Naproti tomu počet hospitalizací a úmrtí v důsledku vnějších příčin se mírně snížil, nejčastějšími příčinami hospitalizací byly zlomeniny končetin a nitrolební poranění vzniklá nejčastěji v důsledku pádů a dopravních nehod. V rámci evidence nově hlášených případů pracovní neschopnosti bylo zaznamenáno 82 tis. případů pracovní neschopnosti v důsledku pracovního úrazu.

Souhrnný report