Činnost oboru psychiatrie v roce 2006

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 04/08/19
Počet ambulantních psychiatrických ošetření - vyšetření klesl oproti předchozímu roku o 1 % (tj. na 2 662 302 vyšetření), nárůst byl zaznamenán u počtu prvních ošetření (o 1,9 %). Celkově bylo v roce 2006 ošetřeno 458 500 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci a o počtech vyšetření na HIV, HAV, HBsAg a HCV provedených na ambulantních odděleních a pracovištích psychiatrie a sexuologie.

Souhrnný report