Vývoj úrazovosti dětí do roku 2006

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 05/08/19
Tato aktuální informace přináší statistiky úrazovosti dětí a mladých osob ve věku 0-19 let v roce 2006, zpracované na základě výkazů o činnosti ambulantních zdravotnických zařízení, evidence z Národního registru hospitalizovaných a statistiky příčin smrti. Zároveň shrnuje vývoj důležitých ukazatelů od roku 2000. V roce 2006 bylo na chirurgických ambulancích ošetřeno 445 424 úrazů dětí do 15 let. Dále bylo evidováno zhruba 39,5 tis. případů hospitalizace pro vnější příčiny u osob ve věku 0-19 let, v 227 případech měla poranění způsobená vnějšími příčinami smrtelné následky.

Souhrnný report