Prezentace indikátoru "Zdravá délka života" v zemích EU

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 09/08/19
Na počátku roku 2008 byly publikovány národní zprávy za jednotlivé země EU s údaji o strukturálním ukazateli zdravé délky života. Předkládáme stručnou charakteristiku tohoto ukazatele v kontextu politik EU a dále informujeme o způsobu jeho prezentace prostřednictvím národních zpráv.

Souhrnný report