Demografická situace v České republice v roce 2007

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 11/08/19
Informace o zveřejnění rychlé informace" o demografické situaci v České republice v roce 2007 (pod názvem Převaha narozených nad zemřelými nejvyšší za posledních 25 let) a publikace Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2007 Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách www.czso.cz. Přiloženy tabulky "Obyvatelstvo (absolutně, meziroční změny)", obsahující základní demografické ukazatele, a "Obyvatelstvo (syntetické ukazatele)" za Českou republiku za roky 2006 a 2007.

Souhrnný report