Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2007

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 12/08/19
Koncem roku 2007 bylo v České republice 14 298 lůžek následné ošetřovatelské péče, z toho 6 573 v nemocnicích, 7 227 v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, 335 v hospicích a 163 v ostatních odborných léčebných ústavech. V relaci na tisíc obyvatel starších 65 let připadá 9.6 lůžek následné ošetřovatelské péče. Regionální distribuce lůžek ústavní péče je krajně nerovnoměrná.

Souhrnný report