Lázeňská péče v roce 2007

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 13/08
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské péči v ČR za rok 2007. Lázeňskou léčbu podstoupilo 333 970 dospělých pacientů, 2 646 pacientů v dorostovém věku a 9 940 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 91 953 občanů ČR a 133 962 cizinců.

Souhrnný report