Mezinárodní srovnání spotřeby léčiv dle OECD Health Data

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 15/08
Tato Aktuální informace přináší mezinárodní porovnání spotřeby léčiv dle databáze OECD Health Data aktualizované v říjnu 2007. Pro srovnání byly vybrány ukazatele spotřeby v DDD na 1000 obyvatel a den za dostupné ATC skupiny a výdaje na léčiva na 1 obyvatele v přepočtu podle kupní síly v dané zemi.

Souhrnný report