Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2007

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 18/08
Podle dat z Registru TBC se v roce 2007 vyskytlo v ČR 871 případů onemocnění tuberkulózou, 598 u mužů a 273 u žen, to znamenalo 8,4 případu na 100 tis. obyvatel. U cizinců v ČR bylo hlášeno 153 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí resp. TBC plic. Nejvíce onemocnění TBC bylo v nejvyšších věkových kategoriích. V témže roce zemřelo na tuberkulózu 56 lidí. Epidemiologická situace byla nejlepší v celé sledované historii, bylo hlášeno nejméně případů TBC onemocnění. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem této nemoci, a to ve všech krajích ČR.

Souhrnný report