Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2007

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 19/08
Tato aktuální informace charakterizuje vývoj sítě zdravotnických zařízení v roce 2007, s důrazem na výraznější změny proti předešlému roku, případně proti dlouhodobému trendu. Zajištění léčebně preventivní péče v ČR je hodnoceno odděleně za ambulantní a lůžkovou péči. V současné době je v ČR evidováno celkem 27 628 zdravotnických zařízení, z toho téměř než 19 600 samostatných ordinací lékařů primární péče a lékařů specialistů. Na 1 lékaře připadá v průměru 238 obyvatel, na 1 ambulantního lékaře 334 obyvatel. Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož garantem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Souhrnný report