Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 20/08
V krajích České republiky připadalo v roce 2007 průměrně 3,24 klinických logopedů na sto tisíc obyvatel. Počet ošetření se mezi roky 2006 a 2007 snížil. Nejčastějšími poruchami u osob ve věku 0-19 let jsou poruchy mluvních funkcí. U osob starších 20ti let jsou nejčastější poruchy řeči provázející onemocnění.

Souhrnný report