Výkony ortopedické protetiky 2003-2007

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 23/08
Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů a vydaných pomůcek oboru ortopedická protetika za roky 2003-2007 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

Souhrnný report