Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2007

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 25/08
Ke konci roku 2007 bylo v ČR 33 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let. K témuž datu byla kapacita těchto ústavů 1 871 míst a bylo v nich umístěno 1 407 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 741 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1 803 dětí, 54 % do vlastní rodiny. Více než polovina propuštěných dětí strávila v ústavu více než půl roku.

Souhrnný report