Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2007

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 27/08

V krajích ČR připadalo v roce 2007 průměrně 10,4 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se snížil na 38,4 %. Nezměněn zůstal trend rostoucího podílu alergiků v dětské a dorostové populaci (13,5 %).Souhrnný report