Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v roce 2007

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 30/08
Návratnost výkazů radiologie byla téměř 96 % a celkem tak byla zpracována data za 540 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 1 338,91 lékařů a 3 278,89 ostatních zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 13 160 329 vyšetření.

Souhrnný report