Celkové výdaje na zdravotnictví 2003-2007

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 32/08
Tato Aktuální informace přináší aktualizovaný přehled celkových výdajů na zdravotnictví v ČR za období 2003-2007. Podle předběžných odhadů celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2007 dosáhly cca 234,6 mld. Kč.

Souhrnný report